Операційна система Windows

 
 

Призначення пунктів головного меню Пуск.

Одержати інформацію про обсяг диску С та обсяг вільного простору на ньому.

На робочому столі створити папку теку Wester. В папці Wester за допомогою Мастера по створенню ярликів створити ярлик для запуску програми Paint файл wspaint для. В папці Wester за допомогою технології drag drop створити ярлик для запуску текстового файла.

Робота з графічними об’єктами у редакторі MS Word. Рисування ліній, прямокутників, дуги, еліпса.

В редакторі MS Word набрати текст економічного змісту. Основний шрифт Times New Roman Cyr, розмір шрифта 14. Створити текстовий файл і роздрукувати.

Розробити титульну сторінку, використовуючи різні шрифти, згідно додатку 2. Створити текстовий файл і роздрукувати.

Складний набір тексту згідно варіанту по додатку 3. Створити текстовий файл і роздрукувати.

Призначення пунктів головного меню Пуск.

Головне меню Windows-95 відкривається клацанням по кнопці "Пуск". Те саме можна отримати натискуванням клавіші Enter + Esc. Меню завжди має сім стандартних пунктів команд: Программы, Документы, Настройка, Поиск, Справка, Выполнить і Завершение работы... Проте користувач може завжди включити у це меню додаткові команди, які будуть розміщені вище рядка. Программы і відокремлені від основного списку команд лінією.

Всі команди головного меню, які відмічені знаком, мають додаткові меню, що розгортаються автоматично, коли на них установлена вказівка миші. Таким чином, рядок Программы головного меню може розгортатися у досить довгий ланцюжок відкритих допоміжних меню. Рядок будь-якого меню може являти собою одну програму, або цілу групу програм. Переміщуючись по ланцюжку відкритих меню, користувач може вибрати і запустити потрібний додаток.

Команду "Программы" використовують для відкриття допоміжного меню, яке має програми або групи програм, які встановлені на комп’ютері. Це меню обов’язково має програми: Проводник, Сеанс MS-DOS, а також групу програм Стандартные. Всі інші програми – установлені користувачем. Програма Проводник аналогічна програмі Диспетчер файлов Windows 3.XX і призначення для роботи з дисками, папками, файлами та іншими об’єктами. Команду Сеанс MS-DOS використовують для вмикання режиму роботи в MS-DOS, який необхідний для запуску програм DOS. Команда Стандартные відкриває доступ користувача до цілої групи стандартних вбудованих у Windows-95 додатків. До них відносять: графічний редактор Point, текстовий редактор WordPad, калькулятор та ін., а також група сервісних службових програм перевірки диска, де фрагментації диска та ін.. Для запуску додатку необхідно знайти його у відповідному меню і клацнути по ньому вказівкою мині.

Команда Документі виводить на екран список останніх 15 документів, з якими останнього часу працював користувач. Якщо клацнути мишею по потрібному документу, відбувається автоматичний запуск додатку, з яким він створювався, і його автоматичне завантаження у цей додаток. Це значно спрощує процес роботи з документами, скорочує час запуску додатку та пошуку відповідного документу.

Пункт головного меню Настройка дозволяє проводити настройку самої операційної системи, змінити склад оперативних та програмних засобів, змінювати їх режим роботи рядок Панель управления, керувати роботою принтерів рядок Принтер, а також проводити настройку панелі задач.

Команда Поиск призначена для пошуку файлів і папок. При використанні команду відкривається діалогове вікно, за допомогою якого і організується пошук файлів і папок.

Команда Справка дозволяє отримати широку довідкову інформацію з усіх питань роботи з Windows-95.

Команда Выполнить дозволяє запустити будь-яку програму, яка не установлена у системі меню Windows-95. Для цього потрібно знати точне ім'я файла, який запускає дану програму. Це ім'я вводиться користувачем у спеціальному діалоговому вікні, з якого і запускається програма. Якщо точне місцезнаходження файла, який запускається, невідомо, то можна скористатися кнопкою Обор. За натискуванням кнопки відривається діалогове вікно за допомогою якого можна переглянути вміст дисків, папок і знайти потрібний файл.

Для завершення роботи у Windows-95 потрібно скористатися останньою командою головного меню. При виборі команди Завершение работы відкривається діалогове вікно, з якого вибираєш команду Выключить компьютер.

У цьому вікні користувача пропонується на вибір кілька альтернатиів. Можна відмовитися від виконання команди, для чого необхідно натиснути клавішу Esc або клацнути мишею по кнопці Нет чи по кнопці. Для повного вимкнення комп’ютера потрібно вибрати у вікні рядок Выключить компьютер, і клацнути мишею по кнопці Да, а далі вимкнути комп’ютер з мережі.

За допомогою цього самого діалогового вікна можна перезавантажити комп’ютер чи перезавантажити його у режимі емуляції MS-DOS.

Потрібно відмітити, що правильне вимкнення пере завантаження комп’ютера з використанням команди Завершение работы забезпечує збереження поточної конфігурації комп’ютера і виключае випадкову втрату важливої інформації, що не гарантується за іншим способом вимкнення комп’ютера.

Одержати інформацію про обсяг диску С та обсяг вільного простору на ньому.

На робочому столі відкриваємо кнопку Мой компьютер. Потім правою кнопкою мишки відкриваємо диск С. На диску С відкриваємо команду Свойства і будемо бачити скільки на диску С зайнятого і свобідного місця.

На робочому столі створити папку теку Wester. В папці Wester за допомогою Мастера по створенню ярликів створити ярлик для запуску програми Paint Файл Wspaint Для. В папці Wester за допомогою технології Drag Drop Створити ярлик для запуску текстового файла.

Клацнути правою кнопкою миші на вільному від піктограм та вікон місці робочого столу Windows. У контекстному меню вибрати команду Создать – Папка. Ввести ім'я папки – Wester та натиснути клавішу Enter.

Щоб відкрити створену папку, треба подвійним натисканням лівої кнопки миші на піктограмі теки або використовуючи команду Открыть контекстного меню теки.

ІІ. Створення ярлика з використанням Мастера по созданию ярлыков.

Клацнути правою кнопкою миші на вільному від піктограм місці вікна створеної теки. У контекстному меню вибрати команду Создать – Ярлык.

У діалогових вікнах Мастера по созданию ярлыков вказаті командний рядок для завантаження програми Wordpad.

C:\Programs Files\Accessries\wordpad. exe.

Вказати ім'я ярлика та завершити роботу з Мастером по созданию ярлыков.

ІІІ. Створення ярлика за допомогою технології Drag Drop.

Відкрити вікно Мой компьютер, відкрити папку С:\Windows.

Вікно папки С:\Windows та вікно папки Wester розмістити поруч.

Знайти значок файла Calc. exe у папці С:\Windows. За допомогою миші з натиснутою лівою або правою кнопкою перетягнути значок програми Калькулятор у папку Wester. Якщо використовується права кнопка миші, то у контекстному меню, що з’являється після відпускання кнопки, вибрати команду Создать ярлык. Примітка. Якщо вікно папки Wester закрито іншими вікнами, то переміщувати піктограму файла Calc. exe можна на кнопку теки Wester, яка розміщена на Панели задач.

Особливість: Для створення ярлика для документу треба тримати не ліву, а праву кнопку мишки. Тоді в кінці операції переміщення з'явиться контекстне меню копировать, переместить і создать.

IV. Видалення ярликів та папки.

Виділити створені ярлики лівою кнопкою миші з одночасно натиснутою клавішою Ctrl.

Клацнути правою кнопкою миші в області виділення. У контекстному меню вибрати команду Удалить. Підтвердити якщо необхідно видалення об’єктів.

Закрити створену папку. Перетягнути значок папки на піктограму папки Корзина.

Робота з графічними об’єктами у редакторі MS Word. Рисування ліній, прямокутників, дуги, еліпса.

Малювання лінії

1. На панелі інструментів Малювання натисніть кнопку Автофигуры і виберіть команду Лінії, а потім – потрібний тип лінії.

2. Проведіть лінію.

Щоб кут нахилу лінії був кратний 15 градусам, при виконанні описаних вище дій утримуйте натиснуту клавішу SHIFT.

Щоб лінія продовжувалася в обидва боки від початкової крапки, при виконанні описаних вище дій утримуйте натиснуту клавішу CTRL.

Порада. Для проведення звичайної прямої лінії натисніть кнопку Лінія на панелі інструментів Малювання.

Додавання автофигури, кола чи квадрата

1. Натисніть кнопку Автофігури на панелі інструментів Малювання, укажіть категорію, а потім виберіть необхідну фігуру.

2. Для вставки фігури стандартного розміру клацніть документ.

Для зміни розмірів фігури використовуйте перетягування. Для збереження пропорцій фігури під час перетягування утримуйте натиснутою клавішу SHIFT.

Щоб намалювати коло чи квадрат, натисніть кнопку Овал, чи Прямокутник на панелі інструментів Малювання, а потім клацніть документ.

Для зміни границь, обертання, додавання кольору, чи тіні об’ємних ефектів до авто фігури, виділіть об’єкт, а потім використовуйте кнопки на панелі інструментів Малювання.

В редакторі MS Word набрати текст економічного змісту. Основний шрифт Times New Roman Cyr, розмір шрифта 14. Створити текстовий файл і роздрукувати.

Обмеженість виробничих ресурсів.

Проблема економічного вибору.

Розвиток виробництва має межі. Вони спричинені тим, що у кожний момент часу суспільство володіє лише певним обсягом виробничих ресурсів, миттєве збільшення яких є нереальним. Через обмеженість ресурсів суспільство завжди стоїть перед проблемою: як розподілити їх таким чином, щоб досягти найкращого результату, тобто як створити таку кількість споживчих благ, щоб мати змогу якнайповніше задовольнити потреби?

Перш ніж безпосередньо перейти до розгляду цієї проблеми, домовимось, що поняття "виробничий ресурс" і "фактор виробництва" ми для спрощення вважатимемо тотожними, хоча між ними, безумовно, є певна відмінність. Фактор від латинського factor – той, що робить, або чинник, є рушієм певного процесу. Ресурс від французького ressource – цінність, запас, джерело засобів потенційно може стати фактором.

Пригадаємо, що факторами виробництва, а отже, і виробничими ресурсами є земля, праця, капітал та здатність до підприємництва.

Виробничі ресурси поділяються на відтворювані і не відтворювані.

До відтворюваних виробничих ресурсів належать ті, що створюються і відновлюють природою грунт, вода, повітря, ліс і суспільством засоби виробництва. До відтворюваних одночасно і природою, і суспільством належть трудові ресурси: людина з’являється на світ як біологічна істота і набуває у суспільстві знань та навичок, необхідних для виробничої діяльності.

До не відтворюваних виробничих ресурсів належать корисні копалини, що споживаються як сировина. Крім того, час відтворення деяких ресурсів є таким тривалим, що їх можна віднести до не відтворюваних. Йдеться, зокрема, про знищені чорноземи, вирубані ліси, забруднені водойми. Ця проблема, на жаль, є дуже актуальною для України. Її найбільше багатство – чорноземи – перебувають у жахливому стані, а головну водну артерію – Дніпро – перетинають "мертві моря", створені греблями кількох гідроелектростанцій. Для відтворення цих напівзнищених ресурсів потрібні загальнонаціональні зусилля і не одне десятиліття.

Виробничі ресурси обмежені, одні – відносно, інші – абсолютно.

Відносна обмеженість існує тому, що потреби випереджають можливості виробництва, а останні обмежені наявними ресурсами. Обмеживши потреби, можна відносно зменшити й обмеженість ресурсів. Проте таке пояснення причин обмеженості ресурсів стосується лише одного боку проблеми. Необхідно також зазначити, що окремі види ресурсів, і насамперед не відтворювані, обмежені самою природою, отже, раніше чи пізніше настане час їх вичерпання. Обмеженими є площі чорноземів, лісів, водойм, басейнів річок. Щодо цих ресурсів можемо говорити про їх абсолютну обмеженість.

Обмеженість виробничих ресурсів зумовлює появу цілої низки складних економічних процесів і ситуацій.Схожі статті:

Популярні записи

1