Операційна система Windows

 
 

Програми архіватори WinRAR


Програма WinRAR призначена для створення і керу­вання архівними файлами. Вона є 32-розрядною версією архіватора RAR для ОС Windows 95, 98 і N7.

Програма WinRAR забезпечує:

повну підтримку архівів RAR і ZІР;

високий ступінь стиснення інформації завдяки висо­коефективному алгоритму стиснення даних;

стиснення мультимедіа файлів за допомогою спе­ціального алгоритму;

підтримку технології Drag and Drop;

керування архівами форматів САВ, АRJ і LZH;

підтримку неперервних архівів ступінь стиснення інформації в них на 10—50% більший, ніж звичайни­ми методами стиснення;

підтримку багатотомних архівів;

створення звичайних і багатотомних архівів, що роз­паковуються SРХ, від англ. SelF-eXtracting;

відновлення фізично пошкоджених архівів;

підтримку додаткових функцій шифрування, додання архівних коментарів, протоколювання помилок та ін.

Для запуску програми WinRAR необхідно двічі клац­нути мишею на значку додатка або на Його ярлику. При цьому на екрані відображається головне вікно програми аналогічно вікну папки Windows 98.

Архіватор працює в режимі керування файлами або архівами. При завантаженні програми WinRAR активним є режим керування файлами. Для входження в режим керування архівами треба двічі клацнути мишею на Імені архіву, знаходячись у режимі керування файлами.

Головне вікно програми WinRAR містить смугу заго­ловка, рядок меню, панель інструментів, рядок стану і ро­бочу область.

У смузі заголовка є кнопки системного меню, згортан­ня, розгортання та закриття вікна, а також відображають­ся імена поточного диска, папки і програми WinRAR.

Рядок меню включає шість меню: Файл, Команди, История, Избранное, Параметри і?.

Файл містить команди для вибору і/або перегляду вмісту дисків та папок, а також їх закриття.

Команди включає команди виконання основних функцій програми WinRAR.

История відображає імена файлів, з якими виконува­лися дії останнім часом.

Избранное забезпечує додання папок і архівів у папку Избранное.

Параметри містить команди для встановлення пара­метрів програми WinRAR.

Меню «?» забезпечує доступ до довідкової системи програми WinRAR.

На панелі інструментів знаходяться кнопки, що повто­рюють пункти з меню Команди, а також список дисків, який розкривається для зміни диска.

У робочій області вікна відображається вміст поточної лапки в режимі керування файлами або вміст архіву в режимі керування архівами.

Для кожного файла показуються ім'я, розмір, тип і да­та його зміни, а для файлів в архіві додається ще й розмір після архівації.

Для переходу до батьківської папки требадвічі клац­нути мишею на папці «..» або натиснути на клавішу «Васkspace».

На панелі інструментів відображаються кнопки ко­манд, що відповідають режимам керування файлами й архівами.

У рядку стану знаходяться кнопки «Диск» для зміни поточного диска і «Ключ» для введення пароля. За за­мовчуванням значок ключа має жовтий колір, після вве­дення пароля — червоний. У середній частині рядка ви­водиться розмір виділених файлів або поточний стан, у правій — загальна кількість файлів у поточній папці та їхній розмір.

Основні Команди І Відповідні Кнопки Панелі Інструментів WinRAR

Команда

Кнопка, клавіша

Режим керування

ДІя

1

2

3

4

5

1

Добавити файли в архів

Добавить, А1t+А

Файлами

Створення архіву

2

Просмотреть файл

Просмотр, Аlt+V

Файлами, архівами

Перегляд вмісту файла за допомогою вбудованої програми перегляду

3

Усунення файлів

Удалить, А1t+D, Del

Те саме

Вилучення файлів і папок у Кошику вилучення архівних файлів та папок назавжди

4

Восстано­вить архив

Поправить, А1t+R

Файлами

Відновлення зіпсованого архіву RAR або ZIР; новий архів має ім'я recover. rar або reconst. rar

5

Оценить степень сжатия

Оценить, Аlt+S

Те саме

Оцінювання можливостей та часу стиснення файлів і папок за допомогою різних форматів та методів стиснення

6

Извлечь из виділених архивов

Извлечь, А1t+Е

- // -

Добування всіх файлів з одного або кількох архівів

7

Протестувати виділені архіви

Тест, А1t-Т

- // -

Тестування файлів з одного або кількох архівів; помилки під час тестування відображаються у вікні "Диагностические сообщения"

8

Витягнути файли из архива

Извлечь, Аlt+Е

Архівами

Добування файлів і папок з одною архіву у поточну папку

9

Перекинути в другу палку

Извлечь в, А1t+А

Те саме

Добування файлів і папок з одного архіву в указану папку

10

Протестировать файли в архиве

Тест, Alt+Т

- // -

Тестування файлів і папок з одного архіву; помилки під час тестування відображаються у вікні "Диагностические сообщения»

11

Добавить информаиию для восста-новления

Зашита,

А1t +Р

- // -

Додання інформації для відновлення у відкритий архів

12

Запретигь изменения в архиве

Заирет, А1t+L

- // -

Заборона змін в архіві за допомогою програми WinRAR блокування важливих архівів

13

Преобразовать архив в SFX

SFХ, Аlt+S

- // -

Перетворення архіву на архів, що саморозпаковується

14

Информация об архиве

Инфо, А1t+І

—— » ——

Відображення інформації про вддкритий архів

Щоб витягти файли у потрібну папку, треба викона­ти команду Команди — Извлечь в другую палку або клацну­ти мишею на кнопці «Извлечь в». У діалоговому вікні, що з'явиться на екрані, слід позначити папку і клацнути ми­шею на кнопці «ОК».

Під час добування файлів відображається вікно із ста­тистикою. У разі виникнення помилок з'явиться вікно діагностичних повідомлень.

Отже, використання команд МS DOS не є найкращими для створення файлів архівів. Більш доцільно використовувати для створення архівних копій спеціально розроблені програми, наприклад програми WinRar. В чому ж полягає ефект таких програм:

· заархівовані архіватором програми займають в середньому від 20 до 90% свого початкового обсягу, що дозволяє на тій же кількості носіїв зберігати більшу кількість інформації.

· архіватор об'єднує групу програм під одним іменем, що дозволяє запобігати втраті деяких файлів.

· можливе поновлення в архіві тільки нових версій файлів.

· архіватор зберігає в архіві імена каталогів та файлів.

· надає можливість написання коментарів до архіву.

· користувач створює архівні файли.Схожі статті:

Популярні записи

1