Операційна система Windows

 
 

Під’єднання до Інтернету за допомогою Windows 95 Dial-up Networking

?Пункт 1: Інсталяція Dial-up Networking

Відкрийте [Мой компьютер],[Панель Управления]. та запустіть[Установка/Удаление програм]. Появиться діалогове вікно Add/Remove Programs Properties.

    Виберіть вкладку Windows Setup [Установка Windows]. У списку компонент виділіть пункт [Связь] І натисніть кнопку [Состав]. Появиться таке вікно:

    Відміченими повинні бути щонайменше дві складові[Удаленный доступ к сети] та[Номеронабиратель]. Якщо це так, натисніть[Отмена] І переходьте до Пункту 2. Якщо ці складові не відмічені, відмітьте їх і натисніть у цьому та попередньому вікні. Windows 95 вибере необхідні драйвери та заінсталює Dial-up Networking.

Для цього на Вашому комп`ютері повинен бути інсталяційний пакет, або компакт-диск з дистрибутивом Windows 95. Після копіювання необхідних файлів Windows 95 запропонує перезавантажитись. Дозвольте йому це натиснувши OK.

?Пункт 2: Інсталяція Dial-up Adapter та TCP/IP протоколу

У вікні Control Panel [Панель Управления] Запустіть[Сеть]. Появиться таке діалогове вікно:

Виберіть вкладку Configuration [Конфигурация] Та перевірте чи у списку мережевих компонентів є Dial-Up adapter [Контроллер удаленного доступа] та TCP/IP. Якщо якоїсь, чи обидвох складових немає, переходьте, відповідно, до підпунктів A Чи B. Якщо є обидві компоненти, можете їх пропустити.

А. ЯКЩО У СПИСКУ ВІДСУТНІЙ DIAL-UP ADAPTER:

    Натисніть кнопку[Добавить], У новому вікні виберіть[Сетевая плата] і знову натисніть Add. У списку фірм-виробників, виділіть, а справа, у списку мережевих адаптерів -[Контроллер удаленного доступа] І натисніть OK.


B. ЯКЩО У СПИСКУ ВІДСУТНІЙ TCP/IP ПРОТОКОЛ:

    Натисніть Add [Добавить], Виберіть[Протокол] І знову Add. У списку фірм-виробників, виділіть. В списку мережевих протоколів виберітьІ натисніть OK.

Тепер, коли список Ваших мережевих компонент містить Dial-Up Adapter та протокол TCP/IP, виділіть Dial-Up Adapter і натисніть кнопку[Свойства]. Виберіть вкладку Bindings [Привязка] І пересвідчіться що квадратик біляВідмічено.

Тепер можна приступати до конфігурування протоколу TCP/IP для роботи в Інтернеті. В списку мережевих складових виділіть TCP/IP та натисніть кнопку Properties [Свойства]. Відкриється діалогове вікно TCP/IP Properties З шістьма вкладками, більшість з яких сконфігуровані правильно по замовчуванню. Вам потрібно лише перевірити деякі установки:

    Вкладка IP Address [Адрес ІР]. Повинна бути вибрана опція Obtain an IP address automatically" [Получить адрес автоматически]. Вкладка WINS Configuration [Конфигурация WINS]. Виділіть опцію Disable WINS Resolution [Отключить Распознавание WINS]. Вкладка Bindings [Привязка]. По замовчуванню повинно бути відмічено Client for Microsoft Networks [Клиент Для Сетей Microsoft]. Вкладка DNS Configuration [Конфигурация DNS]. Вибрана повинна бут опція Disable DNS [Выключить DNS].

На цьому конфігурування TCP/IP можна вважати завершеним. Натисніть OK, і у діалоговому вікні Network [Сеть] знову OK. Після копіювання файлів з дистрибутиву Windows 95 запропонує перезавантажитись. Дозвольте йому це натиснувши[Да].

?Пункт 3: Інсталяція та конфігурація драйвера модему

Спочатку Вам необхідно, при ВИМКНУТОМУ живленні комп’ютера, встановити плату модема у відповідний слот якщо модем внутрішній або під’єднати його до одного з комунікаційних портів якщо модем зовнішній. Увімкніть модем зовнішній та комп`ютер. Як завантажиться Windows 95, відкрийте[Мой компьютер] І потім іконку[Удаленный доступ к сети]. Якщо у Вас не заінстальовано модем, появиться вікно Welcome to Dial-Up Networking [Добро пожаловать в систему удаленного доступа], натисніть кнопку Next [Далее]. Появиться діалогове вікно Install New Modem [Установка нового модема]. Натисніть зновуNext[Далее] і Windows 95 спробує визначити Ваш модем. Якщо Windows 95 не зможе коректно впізнати тип та модель модема, повторіть процедуру встановлення включивши опцію[Не определять тип модема]. У цьому випадку Windows 95 видасть на екран вікно зі списком фірм-виробників та моделей модемів. Виберіть з цього списку модель Вашого модема і натисніть OK. Появиться наступне діалогове вікно в якому потрібно вказати порт, до якого під’єднано модем. Натисніть Next [Далее] і Windows 95 заінсталює драйвер модема.

Після інсталяції появиться діалогове вікно Location Information [Свойства модема] У якому Ви зможете вказати своє розташування країну, з якої Ви дзвоните - Ukraine [Украина], код міста City code - 0322, А також, якщо потрібно, задати цифровий префікс для виходу на міську телефонну лінію та спосіб набору номера тональний - Tone dialing чи імпульсний - Pulse dialing. В більшості наших АТС використовується власне імпульсний набір. Про закінчення процесу встановлення модема Windows 95 повідомить новим діалоговим вікном. Натисніть кнопку[Готово], і у вікні Modems Properties [Свойства Модема] -. Якщо у Вас виникають якісь додаткові трудності з конфігуруванням модему, звертайтесь до інструкцій фірми-виробника, або до спеціалістів.

?Пункт 4: Інсталяція та конфігурація нового з’єднання

Відкрийте[Мой компьютер] На десктопі Вашого комп’ютера і потім іконку Dial-Up Networking [Удаленный доступ к сети]. Автоматично запуститься допоміжна програма для інсталяції нового з’єднання. У вікні Make New Connection [Новое соединение] Вам потрібно назвати нове з’єднання: Type a name for the computer you are dialing [Название нового соединения], Наприклад, Meduniv. Нижче у списку модемів виберіть Ваш модем. В діалоговому вікні програми встановлення нового з’єднання натисніть Next [Далее]. У наступному вікні введіть один з телефонних номерів провайдера 767808 або 755856 при бажанні можна зробити різні іконки для кожного з вхідних телефонних номерів. Поле Area code [Код Города] залишіть порожнім. У вікні Country code [Код Страны] Виберіть Ukraine. Знову натисніть Next [Далее]. В наступному вікні натисніть кнопку Finish [Готово].
У вікні Dial-up Networking [Удаленный доступ в сеть] появиться нова іконка яка відображає нове з’єднання:

Наведіть курсор миші на цю нову іконку і натисніть ПРАВУ кнопку. У списку меню виберіть Properties [Свойства]. Появиться діалогове вікно Meduniv З трьома вкладками. Виберіть вкладку General [Общие] і переконайтеся що номер телефону та вибір модему правильні. Оскільки Ви дзвоните локально, залишіть опцію Use country code and area code [Использовать код страны] невідміченою. Виберіть вкладку Server Types [Тип сервера]:

Перевірте чи всі опціїї відповідають відображеним на рисунку і натисніть OK.

?Пункт 5: З’єднання з Інтернетом

Якщо Ви все сконфігурували, можна виходити в Інтернет. Для цього клацніть двічі на створеній Вами іконці Meduniv в Dial-up Networking [Удаленный доступ] можете скопіювати її на десктоп. Появиться вікно Connect To [Установка связи]:

У якому повинно буьти Ваше ім’я користувача User name [Имя пользователя] Та Password [Пароль]. Увага! Символи паролю на екрані не відображаються.
Натисніть кнопку Connect [Установить связь]. Модем почне набирати номер і після успішного з’єднання, перевірки паролю та реєстрації появиться повідомлення:

Крім того, про те, що з’єднання встановлено, свідчить поява маленької піктограмиВ правому кутику лінійки завдань Windows 95. Це означає, що все нормально і Ваш комп`ютер під’єднаний до Інтернету. Тепер можна запускати програми для роботи з Інтернетом Netscape Communicator чи Internet Explorer. Щоб від’єднатися від Інтернету клацніть правою кнопкою миші по іконціІ виберіть команду Disconnect [Завершение связи].Схожі статті:

Популярні записи

1