Операційна система Windows

 
 

"Операційна система Windows 98"

Операційна система ОС – програма, що здійснює діалог із користувачем, керує комп'ютером, його ресурсами, запускає інші програми. ОС завантажується при вмиканні комп'ютера.

Windows 98 – багатозадачна операційна система: дозволяє працювати з декількома програмами одночасно. Windows 98 створена для персональних комп’ютерів IBM PC. Дружній, інтуїтивний інтерфейс програми сприяє її швидкому опануванню. Працювати з Windows 98 значно приємніше і зручніше ніж з її попередниками. Для роботи в середовищі Windows необхідно на екрані вибирати з запропонованого набору потрібну операцію за допомогою миші.

Інтерфейс користувача

Керування Windows

Windows розрахована на роботу в першу чергу з мишею; альтернативним засобом керування є клавіатура. На екрані покажчик миші перебуває частіше за все у вигляді широкої стрілки, направленої ліворуч, що пересувається на екрані при русі миші.

Основні дії з використанням миші:

Натискання мишею – короткочасне натискання на кнопку миші за замовчанням – ліву;

Подвійне натискання – подвійне короткочасне натискання лівої кнопки миші з малим інтервалом між натисканнями;

Переміщення – пересування миші при натиснутій лівій кнопці.

Рабочий стол

Основну частину екрану Windows 98 мал.1 займає Рабочий стол. На ньому розташовуються значки об’єктів: папок, дисків, програм та ін. Якщо значок має позначку, то це значок ярлика. Ярлик – посилання на об’єкт, що розташований не на Робочому столі, а в іншому місці. Один об’єкт може мати декілька ярликів, розташованих у різних місцях. Значки об’єктів, що розташовані безпосередньо на Робочому столі не мають таких позначок. При подвійному натисканні на значку об’єкта відкривається вікно цього об’єкта. При подвійному натисканні на ярлику відкривається вікно об’єкта, на який посилається ярлик.

Панель Microsoft Office

Рабочий стол

Значки

Головне меню

Кнопка Пуск

Підменю Программы

Кнопки активних додатків

Панель задач

Індикатори

Мал.1

Вікна Windows

Вікно – прямокутна ділянка екрану, в якій виконуються різноманітні Windows-програми. Кожна програма має своє вікно. Усі вікна мають однаковий склад і структуру.

Склад вікна мал.2:

1 – заголовок – верхній рядок вікна, в якому знаходиться ім'я програми або ім'я вікна;

2 – кнопка згортання вікна;

3 – Кнопка відновлення вікна її вигляд залежить від подання вікна;

4 – Кнопка закриття вікна;

5 – кнопка системного меню – викликає системне меню вікна;

6 – рядок меню – містить команди для керування вікном;

7 – панель інструментів – містить кнопки, які викликають найчастіше вживані команди;

8 – смуги прокручування – дозволяють переглядати вміст вікна;

9 – робоче поле – простір для розміщення об'єктів тексту, малюнків, значків та ін. і роботи з ними;

10 – рядок стану – смуга, на якій розташовані індикатори стану;

11 – рамка вікна.

Вікно може існувати в трьох станах:

· повноекранне – вікно розгорнуте на весь екран;

· нормальне – вікно займає частину екрану;

· згорнуте – вікно в згорнутому стані.

5

1

6

7

2

3

4

11

10

9

8

Мал.2

Зміна стану вікон:

· Згортання вікна – натискання миші на кнопці згортання;

· Із згорнутого в попередній стан – натискання кнопки активного додатку на панелі задач;

· З повноекранного в нормальне й зворотно – натискання миші на кнопці відновлення вікна.

Для виклику команди з меню мал.26 необхідно навести покажчик миші на потрібний пункт меню і натиснути кнопку миші. Меню відкриється і для вибору з нього команди слід натиснути мишею на відповідному пункті. Якщо після імені команди стоїть три крапки, то після її вибору з’явиться діалогове вікно. Сірим кольором зображені команди, які в даний час недоступні. Щоб закрити меню без вибору команди необхідно натиснути мишею за межі меню або натиснути клавішу Esc.

Одне з вікон є активним. Заголовок активного вікна виділений темним кольором, вікно виходить на передній план, у ньому знаходиться курсор.

Зміна розміру вікна в нормальному стані здійснюється пересуванням рамок вікна при натиснутій кнопці миші.

Переміщення вікна в нормальному стані здійснюється пересуванням заголовку вікна при натиснутій кнопці миші.

Смуги прокручування з’являються, коли вміст вікна не уміщається в його видимій частині. Для перегляду вмісту вікна є декілька варіантів:

· натискати на кнопках 5 і 6;

· пересувати прямокутник прокручування;

· натискати мишею між прямокутником прокручування та кнопками 5,6.

Закриття вікон: для завершення роботи з додатком програмою необхідно закрити його вікно. Активне вікно можна закрити одним з таких способів:

· виконати натискання на кнопці закриття вікна;

· набрати на клавiатурі комбінацію Alt+F4;

· вибрати команду Выход у меню Файл;

· вибрати команду Закрыть у системному меню вікна натиснути на кнопці системного меню.

Спеціальні папки Робочого стола

Мой Компьютер – спеціальна папка, що дозволяє проглядати вміст дисків комп'ютера й виконувати різноманітні операції з файлами й папками запуск програм, копіювання, переміщення й видалення файлів і папок та ін..

Корзина – спеціальна папка, що містить перелік усіх видалених файлів і папок.

Портфель – системна папка, що використовується для погодження копій документів, які обробляються в різних комп'ютерах.

Сетевое окружение – спеціальна папка, що дозволяє проглядати вміст дисків комп'ютерів, які підключені до локальної мережі й виконувати різноманітні операції на них.

Панель задач

Панель Задач призначена для запуску додатків і переходу поміж ними. За замовчанням вона знаходиться в нижній частині екрану. Панель задач містить кнопку Пуск, кнопки з ярликами активних додатків та індикатори. Активним додатком вважається програма, яку запущено на виконання. При натисканні на кнопці Пуск з'являється Головне меню. Якщо пункт меню позначений стрілкою 4, то при наведенні на нього покажчика миші відкриється підменю. Для запуску додатку необхідно натиснути на його імені. Після цього відкриється вікно додатку, а на панелі задач з'явиться кнопка з його значком. Для переходу між активними додатками слід натискати відповідні кнопки на панелі задач.

Також для переходу між активними додатками використовується комбінація клавіш Alt+Tab. Натиснувши й утримуючи клавішу Alt, натиснути клавішу Tab. По центру екрану з'явиться вікно з ярликами активних додатків. Продовжуючи утримувати клавішу Alt, необхідно натискати Tab поки потрібний ярлик не буде виділено рамкою, потім відпустити Alt.

Діалогові вікна

Діалогові вікна мал.3 з'являються в тому випадку, коли Windows необхідна додаткова інформація для виконання будь-яких дій. Вони містять:

– кнопка закриття вікна зі збереження усіх змінених параметрів;

– кнопка закриття вікна без збереження змінених параметрів;

– кнопка збереження усіх змінених параметрів без закриття вікна;

– кнопка закриття вікна, коли змінені параметри уже збережені;

– поля уведення – обмежені прямокутною рамкою області, в які користувач може уводити з клавiатури текст; щоб увести дані в поле необхідно з початку натиснути у ньому мишею;

– лічильники – поля з двома кнопками праворуч; можна натиснути у нього мишею і набрати значення параметру на клавіатурі або натискати на кнопках: для збільшення параметру – t, для зменшення – u;

– поля переліку – містять перелік об'єктів, доступних для вибору; якщо вміст переліку не уміщується у видиму частину, то з’являються смуги прокручування для перегляду довгих переліків; щоб вибрати об’єкт слід натиснути на ньому мишею;

– поля прихованому переліку у видимій частині мають тільки значення поточного параметру, для їх відкриття необхідно зафіксувати покажчик миші на 6 праворуч від поля переліку;

– перемикачі – коло з чорною крапкою або без неї, призначені для вибору одного з взаємовиключаючих режимів;

– прапорці – прямокутне поле індикатора з позначкою a всередині або без неї: використовується для вмикання/ вимикання режиму його ім'я написане поруч, що може знаходитися в увімкнутому або вимкнутому стані

– кнопки контекстної довідки, для виклику контекстної довідки слід натиснути її, а потім невідомий елемент.

Контекстне меню

Контекстне меню містить основні команди по керуванню об'єктом. Для виклику контекстного меню потрібно натиснути на об'єкті правою клавішею миші. Наприклад, якщо натиснути правою клавішею миші на панелі задач, з’явиться контекстне меню панелі задач мал.9, яке містить команди для керування вікнами активних додатків. Пункти меню вибираються, як звичайно, натисканням лівої кнопки миші.

Панели инструментов – після вибору цього пункту відкриється підменю, за допомогою якого можна викликати і забирати панелі інструментів. Якщо поруч з іменем панелі стоїть позначка a, то панель увімкнена.

Окна каскадом – упорядкування вікон активних додатків каскадом, за винятком згорнутих на панель задач.

Окна сверху вниз – упорядкування вікон активних додатків горизонтальними смугами.

Окна слева направо – упорядкування вікон активних додатків вертикальними смугами.

Свернуть все окна – згортання усіх активних додатків на панель задач.

Свойства – виклик діалогового вікна для настроювання панелі задач.

Довідкова система

Викликати довідку можна декількома способами:

натиснути кнопку s праворуч заголовку вікна і потім невідомий елемент;

натиснути на невідомому елементі правою кнопкою миші і потім лівою кнопкою на пункті Что это такое? у контекстному меню;

натиснути на невідомому елементі мишею, потім натиснути клавішу F1;

вибрати пункт Справка ? у рядку меню і потім пункт Вызов справки;

натиснути кнопку Пуск і потім пункт Справка.

У двох останніх випадках повинно з’являтися діалогове вікно Справочная система. В укладці Содержание необхідно знайти потрібний розділ. Розділи довідки мають значки і містять пункти та інші розділи. Розділ відкривається подвійним натисканням миші на ньому. Пункт довідки має значок. Якщо натиснути на ньому мишею, у правій частині вікна з’явиться текст довідки по цьому пункту.

В укладці Предметный указатель слід уводити слово, що цікавить, у поле, поки у переліку не з’явиться відповідний пункт. Для виведення довідки по виділеному пункту – натиснути кнопку Вывести або двічі натиснути мишею. Також терміни можна шукати, переглядаючи перелік.

Корзина

Корзина – спеціальна папка, що містить перелік усіх видалених файлів і папок. Для відновлення видалених файлів і папок їх необхідно виділити та в пункті меню Файл вибрати команду Восстановить. Для видалення файлів і папок їх слід виділити й натиснути клавішу Delete або кнопку. Для видалення із спеціальної папки Корзина усіх файлів і папок використовується команда Очистить Корзину з пункту меню Файл.

Підготовка до вимикання комп'ютера

1. натиснути кнопку Пуск;

2. вибрати пункт Завершение работы;

3. у діалоговому вікні, що з'явилося вибрати пункт выключить компьютер;

4. натиснути кнопку ОК;

5. після того, як на екрані з’явиться повідомлення Теперь питание компьютера можно отключить. можна вимикати комп’ютер.

Дії при зависанні комп'ютера

Інколи під час роботи комп'ютер зависає: перестає реагувати на натискання клавіш. У цьому випадку необхідно зробити таким чином:

1. водночас натиснути клавіші Ctrl + Alt + DelEte;

2. у вікні мал.10 виділити ім’я додатку, що завис і натиснути кнопку Завершить задачу;

3. якщо вікно Завершение работы программы не з’явилося, натиснути кнопку RESET на системному блоці;

4. якщо комп’ютер продовжує зависати його потрібно вимкнути, а через 30 – 40 сек., увімкнути.

Основні операції з об’єктами

Запуск програм

Щоб запустити програму, що не має свого ярлика в меню або на Робочому столі, необхідно:

Натиснути кнопку Пуск;

Вибрати пункт Выполнить;

У полі Открыть увести шлях та ім'я файлу, який потрібно запустити;

Натиснути кнопку ОК.

Для заповнення поля Открыть можна використати кнопку Обзор.

Пошук файлів

1. натиснути кнопку Пуск;

2. вибрати пункт Найти;

3. вибрати пункт Файлы И папки;

4. у полі Имя увести ім'я файлу або шаблон;

5. у полі Искать текст можна увести фрагмент тексту, який повинні містити файли, що розшукуються;

6. у полі Где искать вибрати диск, на якому має проводитися пошук;

7. в укладках Дата І Дополнительно можна вказати додаткові умови пошуку;

8. натиснути кнопку Найти.

Шаблон маска – використання замість імені файлу символів і?. Символ позначає будь-яку кількість символів, ? – один довільний символ, або його відсутність.

Наприклад:

. – усі файли з поточної відкритої папки;

.Doc – усі файли з розширенням Doc;

???. – усі файли з ім'ям із трьох або менше символів;

A. – усі файли з іменами на літеру А.

Створення ярлика

Для створення ярлика на Робочому столі необхідно:

9. натиснути праву клавішу миші у вільному місці Робочого столу;

10. у контекстному меню вибрати пункт Создать, а після цього вибрати пункт Ярлык;

11. у діалоговому вікні Создание Ярлыка увести повне ім'я файлу програми, для якої створюється ярлик для заповнення командного рядка можна використати кнопку Обзор;

12. натиснути кнопку Далее;

13. увести назву ярлика й натиснути кнопку Готово.

Зміна значка ярлика

Для зміни значка ярлика слід:

14. натиснути правою клавішею миші на ярлику;

15. у контекстному меню вибрати пункт Свойства;

16. у діалоговому вікні вибрати укладку Ярлык або Программа;

17. натиснути кнопку Изменить значок або Смена значка;

18. у діалоговому вікні Изменение значка вибрати значок і натиснути ОК для вибору значка з іншого файлу використовується кнопка Обзор;

19. у діалоговому вікні Свойства натиснути ОК.

Форматування дискет

Перед першим використанням дискети її необхідно отформатувати підготувати для роботи з програмами. Для цього необхідно:

20. вставити дискету до дисководу;

21. натиснути правою кнопкою миші на значку диска А:;

22. у контекстному меню вибрати команду Форматировать;

23. у скритому переліку Емкость вибрати ємність на яку буде отформатовано дискету;

24. у рамці Способ форматирования вибрати потрібний режим форматування;

25. натиснути кнопку Начать.