Операційна система Windows

 
 

Збереження документа, програма Провідник

Збереження поточного документа на магнітному диску виконується за командами Сохранить и Сохранить как із меню Файл. Перша команда зберігає документ-файл під його початковим ім'ям, а друга — під новим ім'ям. Ім'я файла задається в однойменному полі діалогового вікна Сохранение документа. Це вікно викликається на екран завжди за командою Сохранить как і лише один раз — за командою Сохранить. Імена всіх файлів Word 97 мають розширення. doc і довжину, що не перевищує 255 символів; вони складаються з літер, цифр й окремих символів підкреслення, знак мінус, пропуск та ін., наприклад Лекція З, Звіт-99 тощо. В разі взаємодії з ранніми версіями Word доцільно використовувати коротші імена завдовжки не більш як 8 символів.

Як правило, всі однотипні файли, створені користувачем у редакторі Word 97, зберігаються в окремій папці з назвою Мои документы. В разі необхідності користувач може зберегти файл у власній папці. При цьому її ім'я вибирається зі списку Папка.

Для збереження вже існуючого файла-документа після його перегляду та редагування досить клацнути лівою клавішею миші на кнопці Сохранить або натиснути клавіші Ctrl+ы. При цьому діалогове вікно Сохранение документа не активізується.

Різноманітні версії редактора Word зберігають документи в різних форматах. Особливість Word 97 полягає в тому, що він підтримує формати таких ранніх версій, як Word 6.0, Word 3.x. Тип формату, в якому передбачається зберегти файл, вибирається зі списку Тип файла. Word час від часу автоматично записує документ у тимчасовий файл з іменем Документ 1. Наступним новим текстовим документам будуть пропонуватися імена Документ 2, Документ 3 і т. д.

Якщо станеться аварійне відключення або збій у роботі комп'ютера, саме під цим іменем можна знайти файл врятованого документа. Для збереження тексту під власним іменем на вінчестерері необхідно клацнути на значку Сохранить, або в меню Файл виконати команду Сохранить. При ПЕРШОМУ ВИКОНАННІ команди Сохранить відкриється вікно Сохранение документа, де Word запропонує ім'я файла, складене із слова або речення, з якого починається документ. Якщо користувач згоден з цим ім'ям, досить натиснути кнопку Сохранить або натиснути клавішу Enter. Новий файл з таким ім'ям запишеться у папку Мои документы.

Програма Провідник

Призначення програми

Файлова система ОС Windows 98 має деревоподібну ієрархічну структуру. Під час переміщення, наприклад, файла з папки, розташованої на диску, в іншу, розміщену на іншому диску, необхідно послідовно відкрити папки на першому диску, щоб досягти вихідної папки, а потім — на другому, щоб на екрані з'явилася цільова папка. Тому при виконанні операцій з інформатики об'єктами папками, файлами та ярликами бажано мати швидкий доступ до цих об'єктів з урахуванням ієрархічності їх розміщення у файловій системі.

Такий наочний перехід з однієї гілки дерева файлової системи на іншу реалізовано у програмі Провідник, призначеної для спрощення виконання операцій з інформаційними об'єктами створення папок і ярликів, переміщення об'єктів та ін., що розміщуються як на одному ПК, так і на інших комп'ютерах, підключених до локальної мережі.

Виклик програми

Викликати програму Провідник можна одним із таких способів:

у меню Пуск вибрати пункт Программ, а потім — підпункт Проводник;

при натисненій клавіші Shift двічі клацнути мишею на значку будь-якої папки наприклад Мой компьютер;

клацнути правою клавішею миші на одній із папок Мой компьютер, Сетевое окружение, Корзина або на кнопці Пуск. Потім із контекстного меню вибрати пункт Проводник.

Структура Вікна

Вікно програми Провідник складається з двох частин: лівої панель ресурсів комп'ютера і правої панель вмісту вибраної папки.

На найвищому рівні у панелі ресурсів розміщується робочий стіл, оскільки з нього є доступ до решти ресурсів: Мій комп'ютер, Мережне оточення і Кошик. Таким чином, ці три компоненти знаходяться на одному рівні ієрархії.

Якщо з нижньої частини значка якогось об'єкта виходить вертикальна штрихова лінія, то всі значки, з'єднані з нею горизонтальними лініями, є елементами цього об'єкта. Наприклад, диски є елементами папки Мій комп'ютер.

Ліворуч від значка об'єкта у прямокутній рамці може бути знак + або —. При клацанні мишею на знаці + розгортається вузол, показуючи, які гілки виходять із нього наприклад, які папки є на диску С:. При цьому знак + замінюється знаком —. При клацанні мишею на знаці — відбувається зворотній процес — вузол згортається гілки вилучаються.

Якщо розгорнуто багато вузлів, то для перегляду довгої деревоподібної структури можна скористатися вертикальною лінійкою прокручування.

Переміщення по дереву у панелі інструментів не змінює вміст правої панелі, що є звичайним вікном папки. Для зміни вмісту тут досить клацнути мишею на значку папки, яка цікавить, у панелі ресурсів.

Таке переміщення по дереву для вибору об'єктів відбувається швидше, ніж послідовне відкривання вкладених папок.

Операції з об'єктами

На панелі вмісту вибраної папки можна виконувати ті самі дії, що у звичайному вікні відкритої папки. Створення папок та ярликів, вилучення і перейменування об'єктів здійснюється так само, як описано вище.

Для переміщення і копіювання будь-якого об'єкта за допомогою миші необхідно, щоб вихідна папка була відкрита у правій панелі, а цільову було видно в лівій. Після цього потрібно перетягнути мишею об'єкт із правої панелі в ліву.

Робота З програмою-архіватором WinRAR

Програма WinRAR призначена для створення і керування архівними файлами. Вона є 32-розрядною версією архіватора RAR для ОС Windows 95, 98. Програма WinRAR забезпечує:

повну підтримку архівів RAR і ZIP;

високий ступінь стиснення інформації завдяки високоефективному алгоритму стиснення даних;

стиснення мультимедіа файлів за допомогою спеціального алгоритму;

підтримку технології Drag and Drop;

керування архівами форматів CAB, ARJ і LZH;

підтримку неперервних архівів ступінь стиснення інформації в них на 10-15 % більший, ніж звичайними методами стиснення;

підтримку багатотомних архівів;

створення звичайних і багатотомних архівів, що розпаковуються SFX;

відновлення фізично пошкоджених архівів;

підтримку додаткових функцій шифрування, додання архівних коментарів, протоколювання помилок та ін..

Для запуску програми WinRAR необхідно двічі клацнути мишею на значку додатка або на його ярлику. При цьому на екрані відображається головне вікно програми аналогічно вікну папки Windows 98. Архіватор працює в режимі керування файлами або архівами. При завантаженні програми WinRAR активним є режим керування файлами. Для входження в режим керування архівами треба двічі клацнути мишею на імені архіву, знаходячись у режимі керування файлами.

Головне вікно програми WinRAR містить смугу заголовка, рядок меню, панель інструментів, рядок стану і робочу область.

У смузі заголовка є кнопки системного меню, згортання, розгортання та закриття вікна, а також відображаються імена поточного диска, папки і програми WinRAR.

Рядок меню включає шість меню: Файл, Команды, История, Избранное, Параметры і?.

Файл містить команди для вибору і/або перегляду вмісту дисків та папок, а також їх закриття.

Команды включає команди виконання основних функцій програми WinRAR.

История відображає імена файлів, з якими виконувалися дії останнім часом.

Избранное забезпечує додання папок і архівів у папку Избранное.

Параметры містить команди для встановлення параметрів програми WinRAR.

Меню ? забезпечує доступ до довідкової системи програми WinRAR.

На панелі інструментів знаходяться кнопки, що повторюють пункти з меню Команды, а також список дисків, який розкривається для зміни диска.

У робочій області вікна відображається вміст поточної папки в режимі керування файлами або вмісту архіву в режимі керування архівами.

Для кожного файла показуються ім'я, розмір, тип і дата його зміни, а для файлів в архіві додається ще й розмір після архівації.

Для переходу до батьківської папки треба двічі клацнути мишею на папці.. або натиснути на клавішу BackSpase.

На панелі інструментів відображаються кнопки команд, що відповідають режимам керування файлами й архівами.

У рядку стану знаходяться кнопки Диск для заміни поточного диска і Ключ для введення пароля. За замовчуванням значок ключа має жовтий колір, після введення пароля — червоний. У середній частині рядка виводиться розмір виділених файлів або поточний стан, у правій — загальна кількість файлів у поточній папці та їхній розмір.