План

Основний екран Windows

Основні компоненти вікон

Зага" />

Операційна система Windows

 
 

Операційна система Microsoft Windows 98

План

Основний екран Windows

Основні компоненти вікон

Загальні довідки по Windows

Довідки у застосуваннях

Головне початкове меню Windows

Панель задач

Сеанс MS-DOS

Запуск програми та вихід із неї

Перемикання між програмами

Відкриття документів

Пошук на комп'ютері

Зміна системних установок

Запуск програм за допомогою команди «Выполнить...»

Вимикання комп'ютера

Що на вашому комп'ютері?

Копіювання та переміщення файлів або папок

Видалення файлів або папок

Відновлення видалених файлів або папок

Перейменування файлів або папок

Утворення нової папки

Швидке копіювання та переміщення файлів

Розміщення ярликів на робочому столі

Планування завдань

Діагностика та обслуговування комп'ютера

Настройка екранного інтерфейсу Windows

Настройка панелі задач

Настройка клавіатури

Настройка миші

Включення спеціальних режимів роботи

Встановлення компонент Windows

Що робити, коли комп'ютер «зависає»?

Робота у мережі

Сполучення клавіш

Література

Вступ

У 1995 році фірма Microsoft Corporation США, найбільш відома серед виробників програмного продукту, зокрема, своєю операційною системою MS-DOS, випустила нову версію Windows, яка дістала назву Windows95. На відміну від попередніх версій Windows95 Набула суттєвих змін, ставши незалежною операційною системою, більш продуктивною, більш надійною та зручною у роботі. Наступна версія цієї системи вийшла у 1998 році і дістала назву Windows98. Саме про цю систему, про основні її можливості та поради по виконанню головних операцій, піде мова у цій роботі. Зауважимо, що розглядається русифікована версія Windows98.

Основний екран WIndows

Після вмикання комп'ютера, на якому встановлено Windows98, на екрані з'являється так званий Робочий стіл, де розташована Панель задач із Кнопкою «Пуск» знизу та деякі Значки чи Ярлики зверху ліворуч — значок «Мой компьютер». Щоб почати роботу у системі, достатньо натиснути за допомогою миші кнопку «Пуск» або один із значків чи ярликів.

Зауваження. У системі Windows95, щоб вказати потрібний обєкт, використовується Одинарне натискання лівої кнопки миші на цьому обєкті, а для запуску відповідного застосування — Подвійне натискання. У Windows98 добавлена нова можливість. Вказування обєкта можна здійснювати за допомогою простого Наведення покажчика миші на обєкт, а його запуск — Одинарним натисканням лівої кнопки миші. Переключитися між вказаними режимами можна таким чином. Натисніть кнопку «Пуск», виберіть пункт «Настройка», потім «Рабочий стол Active Desktop» і, нарешті, «Настроить рабочий стол». У панелі, що зявляється, натисніть кнопку «Свойства папки», після чого в одноіменному вікні виберіть пункт «Стиль на основе выбранных настроек:» та натисніть кнопку «Настроить». У панелі «Предпочтения», яку ви побачите див. її фрагмент нижче,

Виберіть відповідний режим дії кнопки миші.

Основні компоненти вікон

У перекладі з англійської мови слово «Windows» означає «Вікна». Об'єкт «Вікно» — центральний у системі Windows. Всі Програми Застосування, Задачі виконуються в окремих вікнах. Будь-який діалог з користувачем також відбувається у відповідних вікнах. Кожне з вікон у системі Windows має певний стандартизований набір компонентів.

Вкажемо елементи вікон, перераховуючи їх зліва направо та зверху вниз. У верхньому рядку вікна знаходяться: Піктограма системного меню, за нею — Заголовок вікна І, нарешті, — Кнопки мінімізації, максимізації та закриття вікна. Далі ідуть Меню вікна Та Панель інструментів. Вміст панелі обрамляється Горизонтальною Та Вертикальною лінійками прокрутки. Знизу вікна розташовані Рядок стану Та Зона зміни розмірів вікна. Зауважимо, що в залежності від типу вікна та відповідних настроєк, вікна можуть дещо відрізнятися одне від одного.

Загальні довідкИ по Windows

Одержати допомогу з практично всіх питань, які виникають під час роботи з Windows, ви можете, натиснувши кнопку «Пуск», а потім виконавши команду «Справка». Після цього з’являється таке вікно діалогу:

Ви можете вибрати відповідну тему вкладка «Содержание», окреме поняття вкладка «Указатель», або відшукати потрібну довідку, задаючи ключове слово або фразу вкладка «Поиск». Щоб відкрити якусь тему, двічі натисніть на її назві або піктограмі лівою кнопкою миші.

Довідки у застосуваннях

Меню більшості застосувань, що працюють під управлінням Windows, містять у своєму складі команду «Справка» «Help» або «?», обравши яку, ви можете отримати відповідні довідкові відомості.

Довідки по Окремим об'єктам вікон

Багато з вікон діалогу у системі та застосуваннях має кнопку, яка розташована у правому верхньому куті вікна. За допомогою лівої кнопки миші перетягніть знак питання вказаної кнопки на об'єкт вікна, по якому ви хочете отримати довідку. У вікні, що спливає, ви будете мати підказ по обраному об’єкту.

Головне початкове меню Windows

Після натискання кнопки «Пуск» на робочому столі з'являється Головне початкове меню Windows. Це меню можливо після деякої настройки містить усе, що вам потрібно у подальшій роботі з комп'ютером. Якщо вам необхідно запустити програму, вкажіть мишею на команду «Программы». Якщо вам треба одержати довідку по Windows, вкажіть команду «Справка». Короткий опис обов'язкових команд у головному меню наводиться далі.

Команда

Короткий опис

«Windows Update»

Дозволяє одержати технічну підтримку та нові версії або виправлення системи Windows від фірми Microsoft з використанням Internet

«Программы»

Показує список програм, які ви можете запустити

«Избранное»

Показує список ваших вибраних документів та Web-сторінок, які ви можете зразу відкрити

«Документы»

Показує список документів, над якими ви працювали останнім часом і до яких ви можете повернутися

«Настройка»

Показує список системних компонентів, для яких можна змінити установки

«Найти»

Дозволяє знайти папку директорію, каталог, файл, комп'ютер мережі, повідомлення електронної пошти

«Справка»

Запускає систему допомоги по Windows

«Выполнить...»

Зразу запускає програму із командного рядка або спочатку відкриває папку, де міститься програма, а потім запускає її

«Завершение сеанса»

Завершує сеанс роботи з мережею

«Завершение работы...»

Завершує роботу комп'ютера або перезавантажує систему

Вказані команди будуть більш детально описані далі.

Панель задач

Кожного разу, коли ви запускаєте програму, або відкриваєте вікно, кнопка, що представляє це вікно, з'являється на Панелі задач. Ви можете переключатися між вікнами, вказуючи мишею відповідну кнопку. Коли ви закриєте вікно завершите програму, відповідна їй кнопка зникне з панелі задач.

Щоб згорнути всі вікна, розташовані на робочому столі, та помістити їх на панель задач, натисніть кнопку — «Свернуть все окна».

Сеанс MS-DOS

Якщо ви звикли працювати з командним рядком операційної системи MS-DOS, натисніть кнопку «Пуск», виберіть команду «Программы» у головному меню, а потім — пункт «Сеанс MS-DOS». Після виконання вказаних дій комп'ютер перейде у режим роботи MS-DOS.

Запуск програми та вихід із неї

Натисніть кнопку «Пуск», виберіть команду «Программы» у головному меню, а потім виберіть потрібну для запуску програму можливо, її треба знайти в одній чи декількох вкладених папках.

Після запуску програми у прикладі, що наводиться, це — «Проводник» відповідна їй кнопка «Обзор» з'являється на панелі задач.

Щоб завершити закрити програму, натисніть мишею кнопку — закриття вікна, що розташована у правому верхньому його куті.

Перемикання між програмами

Натисніть на панелі задач кнопку програми, яку ви хочете зробити Активною працювати з нею у даний момент. Вікно активної програми з'явиться на передньому плані перед іншими вікнами. Одночасно заголовок активного вікна стане більш яскравим.

Відкриття документів

Відкриття документів у застосуваннях здійснюється за допомогою команди «Открыть» у меню «Файл». З цією ж метою можна використовувати кнопку — «Открыть» стандартної панелі інструментів застосування.

Щоб відкрити документ, з яким ви працювали нещодавно, причому зразу у потрібному застосуванні, натисніть кнопку «Пуск» та виконайте команду «Документы», після чого виберіть потрібний документ.

Пошук на комп'ютері

Щоб почати пошук файлів або папок на комп'ютері, натисніть кнопку «Пуск» та виконайте команду «Найти», після чого оберіть пункт «Файлы и папки...». Якщо ваш комп'ютер приєднаний до мережі, то крім згаданого пункту будуть присутні також пункти «Компьютер...», «В Интернете...» та «Людей». Після виконання вказаних дій на робочому столі з'явиться наступне вікно пошуку:

Визначить, що і де ви хочете шукати, та натисніть кнопку «Найти».

Зміна системних установок

Щоб змінити системні установки вашого комп'ютера, натисніть кнопку «Пуск» та виконайте команду «Настройка», після чого оберіть пункт «Панель управления». Після виконання вказаних дій на робочому столі з'явиться наступне вікно панелі управління:

Виберіть потрібний об'єкт, дайте відповіді у вікнах діалогу та встановіть необхідні параметри.

Запуск програм за допомогою команди «Выполнить...»

Щоб запустити будь-яку програму, розташовану на дисках вашого комп'ютера, натисніть кнопку «Пуск» та виконайте команду «Выполнить», після чого на робочому столі з'явиться наступне вікно панелі запуску програми:

Введіть назву програми разом із повним шляхом до неї та натисніть кнопку «OK». Якщо ви не знаєте точного імені або місця знаходження програми, скористайтеся кнопкою «Обзор...».

Вимикання комп'ютера

Перед тим, як вимкнути комп'ютер, натисніть кнопку «Пуск» та виконайте команду «Завершение работы...», після чого на робочому столі з'явиться наступне вікно панелі завершення роботи:

Ви можете вимкнути комп'ютер або перезавантажити його у режимах Windows або MS-DOS.

Якщо ви обрали перше, дочекайтеся поки не з'явиться дозвільний напис.

· Ніколи не вимикайте комп'ютер в обхід розглянутої команди!

У вікні, що наведене вище, одним із пунктів є «приостановить работу компьютера». Якщо виконати його, то ваш комп'ютер «засне». При цьому енергопотреби значно впадуть за рахунок відключення деяких пристроїв, в першу чергу, монітора. Якщо натиснути будь-яку клавішу на клавіатурі, або кнопку миші, комп'ютер «прокинеться».

Що на вашому комп'ютері?

Існує принаймні два шляхи відповісти на поставлене запитання. Перший — скористатися значком «Мой компьютер», що розташований на робочому столі, другий — запустити програму «Проводник», що входить до складу Windows.

Значок «Мой компьютер»

Двічі натисніть лівою кнопкою миші на значку «Мой компьютер». Після цього з'явиться таке вікно:

Щоб дістатися до об'єкту панелі «Мой компьютер», двічі натисніть на значку цього об'єкту. Нижче подається короткий опис того, що ви побачите, якщо натиснете відповідний значок.

Значок

Результат

Вміст 3.5-дюймового гнучкого диска

Вміст розділу жорсткого диска

Вміст компакт-диска у CD-ROM дисководі

Вміст панелі управління, призначеної для зміни системних установок

Вміст панелі управління принтером

Вміст панелі призначення та зміни розкладу завдань програм, які треба запустити автоматично у визначений вами час

Використовується для підключення по телефону до компютерів, з якими у вас немає звязку у локальній мережі

Коли ви двічі натиснете на значку дисковода, з'явиться вікно з вмістом диска, подібне тому, що приводиться нижче.

У цьому вікні містяться, зокрема, значки, зміст яких розкривається нижче.

Значок

Зміст

Папка, яка може містити файли та інші папки. Раніше папки звалися директоріями або каталогами

Файл — основна одиниця зберігання інформації у комп'ютері. Файлами є зокрема програми, які ви запускаєте, та документи, що ви утворюєте

Програма «Проводник»

Щоб запустити програму, натисніть кнопку «Пуск», виберіть команду «Программы», а потім вкажіть пункт «Проводник».

Інший шлях запуску програми — натиснути на значку «Мой компьютер» Правою кнопкою миші, а потім вибрати команду «Проводник» у меню, що спливає. Після виконання вказаних дій на робочому столі з'явиться наступне вікно «Обзор» цієї програми:

У лівій частині вказаної панелі містяться назви дисків та папок, у правій — вміст об'єкта, який вказаний ліворуч. Ви можете запустити програму або відкрити документ папку, двічі натискаючи мишею на потрібному об'єкті.

Вигляд вмісту панелі можна змінювати за допомогою команд меню «Вид», або одноіменної кнопки панелі інструментів.

Використовуючи меню програми «Проводник» або відповідні кнопки панелі інструментів, можна виконувати стандартні операції над папками та файлами. Про це йдеться у наступних розділах. Дамо пояснення призначень вказаних кнопок.

— «Вырезать», «Копировать», «Вставить», «Отменить», «Удалить» послідовно.

Копіювання та переміщення файлів або папок

Вкажіть файл або папку, які ви хочете копіювати або перемістити.

Виконайте команду «Правка».

Щоб перемістити файл або папку, виберіть пункт «Вырезать».

Щоб копіювати файл або папку, виберіть пункт «Копировать».

Вкажіть папку, в яку ви будете копіювати або переміщувати, виконайте команду «Правка», а після цього виберіть пункт «Вставить».

Видалення файлів або папок

Вкажіть файл або папку, які ви хочете видалити.

Виконайте команду «Файл», а потім виберіть пункт «Удалить».

Відновлення видалених файлів або папок

Відкрийте корзину, яка завжди роз-ташована на робочому столі.

Вкажіть файл або папку, які ви хочете відновити.

Виконайте команду «Файл», а потім виберіть пункт «Восстановить».

Перейменування файлів або папок

Вкажіть файл або папку, які ви хочете перейменувати.

Виконайте команду «Файл», а потім виберіть пункт «Пере - именовать». Введіть нове ім'я.

Імена можуть бути довгими до 255 символів, включаючи ім’я диска, ім’я сервера та шлях до папки. В іменах можна використовувати кирилицю. Імена не можуть містити такі символи: / \ ? |:;.

Утворення нової папки

Вкажіть диск папку, на в якому якій ви хочете утворити нову папку.

Виконайте команду «Файл», виберіть пункт «Создать» а потім — «Папка». Введіть ім'я папки.

Для роботи з групою файлів папок їх можна селектувати. Для селектування групи послідовних файлів папок у списку натисніть клавішу SHIFT та, не відпускаючи її, виберіть першій та останній елементи групи. Для селектування групи файлів папок, розташованих у списку довільно, натисніть клавішу CTRL та, не відпускаючи її, виберіть потрібні елементи групи.

При видаленні файли та папки приміщаються у корзину, звідки їх потім можна відновити у будь-який час. Щоб видалити файли або папки, не приміщаючи їх у корзину, під час видалення утримуйте натиснутою клавішу SHIFT.

Ще раз нагадаємо, що для швидкого виконання розглянутих операцій можна використовувати кнопки панелі інструментів: — «Вырезать», — «Копировать», — «Вставить», — «Удалить», — «Отменить». Для видалення можна також користуватися клавішею DELETE DEL.

Всі вказані вище операції над папками та файлами можна проводити також, використовуючи панель «Мой компьютер», а не програму «Проводник».

Швидке копіювання та переміщення файлів

Існує два шляхи швидкого копіювання та переміщення файлів із застосуванням Правої кнопки миші: шляхом використання спливаючого при цьому Меню команд та за допомогою Перетаскування. За допомогою згаданого меню команд також дуже просто копіювати файли на гнучкі диски команда «Отправить».

Використання правої кнопки миші

Використовуйте праву кнопку миші для виділення файла, який треба копіювати або перемістити.

У меню, що спливає, виберіть команду «Вырезать» для переміщення файла, або «Копировать» — для копіювання.

Вкажіть правою кнопкою миші папку, у яку ви хочете копіювати або перемістити файл.

У меню, що спливає, виберіть команду «Вставить».

Копіювання та переміщення файлів перетаскуванням

На панелі «Мой компьютер» або «Обзор» знайдіть файл, який треба копіювати або пере-містити.

Використовуючи праву кнопку миші, перетягніть його у папку, куди ви хочете копіювати або перемістити, та відпустіть кнопку.

У меню, що з'явилось, виберіть команду «Копировать» — для копіювання або «Переместить» — для переміщення.

Розміщення ярликів на робочому столі

Ярлики суттєво прискорюють та полегшують доступ до програм та документів, що часто використовуються. Наприклад, ярлик для файла із розкладом занять можна помістити прямо на робочий стіл.

Щоб відкрити файл, достатньо двічі натиснути лівою кнопкою миші його ярлик. Ярлики можуть вказувати на будь-які об'єкти, у тому числі на папки, диски, принтери та комп'ютери мережі.

Ярлик є лише посиланням на об'єкт, тому його видалення не приводить до видалення оригіналу.

У вікнах «Мой компьютер», «Обзор» або у меню «Пуск» знайдіть об'єкт, ярлик якого ви хочете помістити на робочий стіл.

Використовуючи праву кнопку миші, перетягніть його на робочий стіл та відпустіть кнопку.

У меню, що з'явилось, виберіть команду «Создать ярлыки».

Після виконання вказаних дій на робочому столі з'явиться ярлик із іменем програми.

Планування завдань

Система Windows98 дозволяє складати та редагувати розклад завдань, які компютер буде виконувати автоматично у визначений вами час. Наприклад, ви можете дати завдання компютеру регулярно архівувати дані, перевіряти диски, нагадати вам про призначені зустрічі, звязати вас по телефону з вашим колегою і таке інше.

Двічі натисніть лівою кнопкою миші на значку «Мой компьютер». У вікні, що з'явиться, виберіть пункт «Назначенные задания». Відкриється наступне вікно панелі призначення та зміни розкладу завдань.

Обираючи пункти «Добавить задание» або «Запуск мастера настройки», ви можете добавляти чи змінювати розклад завдань, що автоматично виконуються компютером у призначений вами час. Далі наводиться фрагмент діалогу під час додавання завдання.

Діагностика та обслуговування комп'ютера

Використання програми Backup для архівації файлів

Програма Backup призначена для Архівації Резервного копіювання файлів, що знаходяться на жорсткому диску. Архівація може виконуватися на магнітну стрічку, а також на диск іншого комп'ютера або на мережний диск. Наявність архіву дозволяє відновити вихідні файли у випадку їх пошкодження або втрати.

Щоб запустити Backup, натисніть кнопку «Пуск», виберіть команду «Программы», потім — «Стандартные», потім — «Служебные» і, нарешті, — «Архивация данных». Після виконання вказаних дій на робочому столі з'явиться таке вікно:

Узнати про Backup Більше дозволяє команда «Справка» меню програми.

Використання програми дефрагментації диска для прискорення його роботи

Програма Дефрагментації диска Defrag призначена для оптимізації розміщення файлів на диску, що прискорює доступ до них.

Щоб запустити програму дефраг-ментації, натисніть кнопку «Пуск», виберіть команду «Программы», потім — «Стандартные», потім — «Служебные» і, нарешті, — «Дефрагментация диска». Після виконання вказаних дій на робочому столі з'явиться вікно програми:

Більш детальні відомості про програму дефрагментації можна знайти у довідці системи Windows98.

Далі наводиться вікно, у якому відображається процес роботи програми дефрагментації.

Використання програми ScanDisk для виявлення та усунення помилок на диску

Програма ScanDisk призначена для пошуку логічних та апаратних помилок на жорсткому та гнучких дисках, а також відбудови пошкоджених даних.

Щоб запустити програму ScanDisk, натисніть кнопку «Пуск», виберіть команду «Программы», потім — «Стандартные», потім — «Служебные» і, нарешті, — «Проверка диска». Після виконання вказаних дій на робочому столі з'явиться вікно програми:

Більш детальні відомості про ScanDisk можна знайти у предметному покажчику довідки за ключовим словом «ScanDisk».

Настройка екранного інтерфейсу Windows

Щоб відкрити вікно властивостей екрана, натисніть праву кнопку миші у будь-якому вільному місці робочого столу. У меню, що спливає, виберіть команду «Свойства», після чого з'явиться вікно властивостей екрана:

Використовуючи відповідні вкладки «Фон», «Заставка», «Оформление», «Эффекты», «Web», «Настройка» ви можете утворити для себе зручний та приємний вигляд екрана робочого столу та об'єктів, що розміщуються на ньому.

Зверніть особливу увагу на те, що за допомогою панелі «Свойства: Экран» можна Збільшити об'єкти та шрифти На робочому столі та у програмах, що запускаються.

Щоб змінити розрізнюючу здатність екрана:

· Відкрийте панель «Свойства: Экран», а у ній — вкладку «Настройка».

· Перемістіть бігунець у рамці «Область экрана».

· Гранична розрізнююча здатність залежить від монітора та відеоадаптера, що використовуються у комп'ютері.

Щоб змінити розмір шрифтів на екрані:

· Відкрийте панель «Свойства: Экран», у ній — вкладку «Настройка», а потім натисніть кнопку «Дополнительно».

· Виберіть потрібний розмір шрифту в одноіменному списку.

· Можливість вибору розміру шрифту з'являється лише при використанні розрізнюючих здатностей, що перевищують 640 на 480 точок.

Настройка панелі задач

Для настройки панелі задач натисніть кнопку «Пуск», виберіть команду «Настрой-ка», а потім — «Панель задач и меню Пуск...». Після вико-нання вказаних дій на робочому столі з'явиться вікно «Свойства: Панель задач».

Щоб примістити програму у головне меню або у меню «Программы»:

· У вікні «Свойства: Панель задач» відкрийте вкладку «Настройка меню».

· Натисніть кнопку «Добавить», а потім кнопку «Обзор».

· Знайдіть потрібну програму і двічі клацніть її мишкою.

· Натисніть кнопку «Далее» і потім двічі клацніть потрібну папку у структурі меню.

· Введіть у полі назву нової команди, що додається у меню, та натисніть кнопку «Далее».

· При необхідності виберіть для програми значок, а потім натисніть кнопку «Далее».

· Щоб додати виклик програми у головне меню, достатньо перетягнути її значок до кнопки «Пуск».

Щоб перемістити панель задач:

· Перетягніть панель задач у потрібне місце робочого столу за допомогою миші.

Щоб виконати настройку панелі задач або головного меню:

· У вікні «Свойства: Панель задач» відкрийте вкладку «Настройка меню».

· Змініть потрібні параметри на вкладках «Параметры панели задач» та «Настройка меню».

Настройка клавіатури

Для зміни режиму роботи клавіатури натисніть кнопку «Пуск», виберіть команду «Настройка», потім — «Панель управления» і, нарешті, — «Клавиатура». Після виконання вказаних дій на робочому столі з'явиться вікно «Свойства: Клавиатура».

Щоб змінити режим роботи клавіатури:

· Відкрийте вікно властивостей клавіатури та виберіть вкладку «Скорость».

· Щоб змінити проміжок часу між натисканням клавіші та переходом клавіатури у режим неперервного введення вибраного символу, перемістіть потрібним чином бігунець регулятора «Задержка перед началом повтора символа».

· Щоб змінити швидкість повтору символу, перемістіть потрібним чином бігунець регулятора «Скорость повтора».

· Щоб перевірити дію нових значень параметрів, помістіть курсор у передбачене для цього поле, натисніть будь-яку клавішу та не відпускайте її.

Щоб встановити додаткову мову для клавіатури:

· Відкрийте вікно властивостей клавіатури та виберіть вкладку «Язык».

· Натисніть кнопку «Добавить» та виберіть у списку мову, яку треба встановити додатково. Поставте позначку біля опції «Отображать индикатор языка на панели задач». За допомогою цього індикатора можна буде швидко переключати встановлені мови див. рисунок.

Настройка миші

Для зміни режиму роботи миші натисніть кнопку «Пуск», виберіть команду «Настройка», потім — «Панель управления» і, нарешті, — «Мышь». Після виконання вказаних дій на робочому столі з'явиться вікно «Свойства: Мышь».

Щоб змінити конфігурацію кнопок миші:

· Відкрийте вікно властивостей миші.

· Виберіть вкладку «Кнопки мыши».

· Виберіть «Для правши» або «Для левши» у групі «Конфигурация кнопок».

Щоб змінити швидкість подвійного натискання:

· Відкрийте вікно властивостей миші.

· Виберіть вкладку «Кнопки мыши».

· Перетягніть повзунок у групі «Скорость двойного нажатия».

· Щоб перевірити встановлену швидкість, вкажіть на рисунок в області перевірки та двічі натисніть кнопку миші.

Щоб змінити швидкість переміщення покажчика:

· Відкрийте вікно властивостей миші.

· Виберіть вкладку «Перемещение».

· Перетягніть повзунок у групі «Скорость перемещения указателя».

Щоб змінити вигляд покажчика:

· Відкрийте вікно властивостей миші.

· Виберіть вкладку «Указатели».

· Щоб змінити вигляд відразу всіх покажчиків, виберіть іншу схему зі списку «Схема». Щоб змінити тільки один покажчик, виберіть його, натисніть кнопку «Обзор», а потім виберіть ім'я файла, який містить потрібний покажчик.

Включення спеціальних режимів роботи

Деякі можливості Windows спеціально призначені для людей зі зниженим слухом та зором, а також із обмеженою активністю рухів. Ці можливості включають настройку екрана, миші та клавіатури, а також використання звуку.

Наприклад, при неможливості використовувати мишу Windows дозволяє управляти покажчиком з клавіатури. Більш докладні відомості можна знайти у довідці системи Windows98.

Встановлення компонент Windows

Для встановлення додаткових компонент Windows, які не були встановлені відразу, натисніть кнопку «Пуск», виберіть команду «Настройка», потім — «Панель управления» і, нарешті, — «Установка и удаление программ». Після виконання вказаних дій на робочому столі з'явиться вікно «Свойства: Установка и удаление программ» наводиться далі.

У цьому вікні виберіть вкладку «Установка Windows».

· Щоб встановити компонент повністю, помітьте його галочкою.

· Щоб видалити компонент повністю, зніміть галочку, що стоїть проти нього.

· Щоб встановити або видалити частину складових компонента, виділіть його ім'я та натисніть кнопку «Состав». Потім встановіть та/або зніміть галочки проти потрібних складових.

· Після завершення помітки потрібних компонентів та їх складових, натисніть кнопку «ОК».

· Знову натисніть кнопку «ОК».

Якщо установка Windows98 зроблена з компакт-диска або гнучких дисків, при встановленні додаткових компонентів ці диски можуть знадобитися знову.

Щоб продивитись складові, на які ділиться компонент, виділіть його та натисніть кнопку «Состав».

Що робити, коли комп'ютер «зависає»?

Інколи трапляється ситуація, коли у силу апаратних або програмних збоїв, комп'ютер перестає реагувати на ваші команди: ви не можете вийти з програми, перейти у інше вікно, на екрані немає курсору, при натисканні на клавіші або мишку комп'ютер пищіть і т.п. У такому разі, як кажуть, комп'ютер чи програма «висять». Щоб зняти програму, що «висить», натисніть клавіші CTRL+ALT+DEL. Зауважимо, що раніше, при роботі у середовищі MS-DOS, натискання вказаних клавіш приводило до теплого перезавантаження операційної системи. Зараз викликається панель завершення роботи, за допомогою якої можна зняти програму, що «висить».

Слід додати, що у деяких випадках «серйозного зависання» зарадити справі можуть лише кнопки «RESET» або «POWER» на системному блоці комп'ютера, які викликають холодне перезавантаження системи.

Робота у мережі

Робота у мережі є важливою компонентою загальної роботи з компютером. Ми не будемо розглядати всі аспекти цієї проблеми. Зупинимось лише дуже коротко на роботі у загальновідомій мережі Internet. Мається на увазі, що ваш компютер приєднаний до неї.

Одним із суттєвих доповнень операційної системи Windows98, у порівнянні із системою Windows95, є повне інтегрування до неї броузера Internet Explorer. Останній завантажується у память компютера під час старту Windows98 і доступ до нього можна здійснити різними шляхами.

Натисніть кнопку «Пуск», виберіть команду «Программы» у головному меню, а потім — пункт «Internet Explorer». У меню, що зявляється,

Виберіть пункт «Internet Explorer».

Після виконання вказаних дій на екран буде виведена панель броузера, про який іде мова:

Зауважимо, що Internet Explorer можна також викликати, натискаючи кнопку панелі задач.

Сполучення клавіш

Основні сполучення клавіш Windows

Клавіша/сполучення

Дія

F1

Виведення контекстної довідки

ALT+F4

Вихід із програми

SHIFT+F10

Відкриття контекстного меню та перехід у нього

CTRL+ESC

Відкриття головного меню та перехід у нього

ALT+TAB

Перехід до попереднього вікна. Послідовні натискання TAB при натиснутій клавіші ALT дозволяють перебрати всі вікна

CTRL+X

Видалення у буфер

CTRL+C

Копіювання у буфер

CTRL+V

Вставка з буфера

DEL

Видалення

CTRL+Z

Відміна попередньої дії

SHIFT при вставленні компакт-диска

Відмова від автоматичного запуску лазерного програвача

Робочий стіл, «Мой компьютер» та «Проводник» Windows

Наведені нижче клавіші та сполучення призначені для роботи з виділеним об'єктом.

Клавіша/сполучення

Дія

F2

Перейменування об'єкта

F3

Пошук папки або файла

SHIFT+DEL

Безповоротне видалення об'єкта без його приміщення до корзини

ALT+ENTER або ALT+подвійне натискання миші

Викликання вікна властивостей об'єкта

CTRL при перетаскуванні

Копіювання файла

CTRL+SHIFT при перетаскуванні

Утворення ярлика

«Мой компьютер» та «Проводник» Windows

Клавіша/сполучення

Дія

CTRL+A

Виділення всіх об'єктів

F5

Поновлення зображення у вікні

BACKSPACE

Перехід на один рівень уверх

SHIFT при натисканні кнопки закриття вікна

Закриття виділеної папки та всіх батьківських папок

Особливі сполучення клавіш для провідника Windows

Клавіша/сполучення

Дія

CTRL+G

Перехід до папки

F6

Переключення між областями вікна

NUMLOCK+ЗІРОЧКА на цифровій клавіатурі

Розгортання повної структури папок, вкладених у виділену

NUMLOCK+ПЛЮС + на цифровій клавіатурі

Розгортання виділеної папки

NUMLOCK+МІНУС - на цифровій клавіатурі

Згортання виділеної папки

СТРІЛКА ПРАВОРУЧ

Розгортання виділеної папки якщо вона згорнута, інакше — виділення першої підпапки

СТРІЛКА ЛІВОРУЧ

Згортання виділеної папки якщо вона розгорнута, інакше — перехід до батьківської папки

Робота з вікнами властивостей

Клавіша/сполучення

Дія

TAB

Перехід до наступного елемента

SHIFT+TAB

Перехід до попереднього елемента

CTRL+TAB

Перехід до наступної вкладки

CTRL+SHIFT+TAB

Перехід до попередньої вкладки

Робота з вікнами відкриття та збереження файлів

Клавіша/сполучення

Дія

F4

Відкриття списку папок

F5

Поновлення зображення у вікні

BACKSPACE

Відкриття папки, що містить виділену

Література

1. КроуфордШ., СолкиндН. Азбука Windows98. Пер. с англ. — К Юниор, М ЭНТРОП, 1998. — 352 с.

2. ПоповЮ. Д. Апаратні засоби та операційна система персональних комп'ютерів фірми IBM: Навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів. — К ВПЦ «Київський університет», 1997, — 52 с.

3. ПоповЮ. Д. Операційна система Microsoft Windows95: Навчальний посібник для студентів всіх факультетів — К ВПЦ «Київський унiверситет», 1998, — 28 с.

4. РатбонЭ. Windows95 для «чайников». 2-е издание Пер. с англ. — К Диалектика, 1997. — 304 с.