Операційна система Windows

 
 

Графічний редактор Рaint

Для початківців операційна система Windows 95/98 має графічний редактор Paint, за допомогою якого можна вивчити основні прийоми роботи з комп'ютерною графікою й основні прийоми роботи з об'єктами. Разом з тим, редактор Paint має не тільки навчальне значення. Він виступає і як базовий графічний засіб системи Windows 95. У тих випадках, коли в системі чи в її додатках варто виконати якусь операцію з графічним об'єктом наприклад, чи перегляд редагування, відбувається автоматичне пере завантаження даного редактора.

Графічний редактор Paint запускають командою Пуск Програми Стандартні Графічний редактор Paint. Після запуску на екрані відкривається робоче вікно програми Paint. Воно складається з декількох областей.

Основну частину вікна складає робоча область. Малюнок може займати як частину робочої області, так і всю її, і навіть виходити за її межі. В останньому випадку по краях робочої області з'являться смуги прокручування. На границях малюнка розташовуються маркери зміни розміру темні крапки в середині сторін і по кутах малюнка.

Ліворуч від робочої області розташовується панель інструментів. Вона містить кнопки інструментів для малювання. При виборі інструмента в нижній частині панелі може з'явитися вікно для додаткового настроювання його властивостей.

Нижче робочої області розташовується палітра. Вона містить набір кольорів, які можна використовувати при малюванні. Якщо потрібний колір у палітрі відсутній, його можна створити і замінити ним кожний з кольорів палітри.

Зміна розміру малюнка

На відміну від зміни масштабу перегляду, ця зміна реального розміру малюнка. Наприклад, якщо передбачається, що малюнок буде відображатися на екрані, що має дозвіл 640 x 480 пікселів, нема рації робити його розмір 800 x 600 чи 1024 x 768 пікселов.

Для завдання розміру малюнка служить команда Малюнок Атрибути. По цій команді відкривається діалогове вікно Атрибути, у якому можна вибрати розміри малюнка, установити одиниці виміру пікселі застосовуються для підготовки екранних зображень, а чи дюйми сантиметри — для підготовки друкованих документів і вибрати палітру чорно-білу чи кольорову.

Збереження малюнка

Як і в інших додатках Windows, збереження документа виконують командами Файл чи Зберегти Файл Зберегти як. У системі Windows 95/98 редактор Paint зберігає малюнки у форматі BMP. Файли. BMP відрізняються великими розмірами, але зате з ними працюють усі додатки Windows.

Система Windows 98 орієнтована на роботу в Інтернеті, а там не прийнято передавати по повільних каналах зв'язку файли великих розмірів. Тому в системі Windows 98 редактор Paint дозволяє зберігати файли зображень у форматах. GIF і. JPG, що дають менші розміри файлів.

Операції з кольором

Палітру квітів у нижній частині вікна програми Paint. Вона містить невеликий набір різних квітів для вибору, а також особливе вікно ліворуч із двома накладеними квадратами.

1. Верхній квадрат відповідає кольору переднього плану.

2. Нижній квадрат визначає фоновий колір.

Програма Paint дозволяє в більшості операцій використовувати по своєму виборі як колір переднього плану, так і фоновий колір.

Якщо операція виробляється з використанням лівої кнопки миші, застосовується колір переднього плану.

При використанні правої кнопки застосовується фоновий колір.

Це відноситься до операцій вільного малювання, створення прямих і кривих ліній і заливання. Інструмент Ластик завжди заповнює область, що очищається, фоновим кольором. Стандартні геометричні фігури також заповнюються фоновим кольором.

Щоб вибрати колір як колір переднього плану, клацніть на ньому в палітрі лівою кнопкою миші. Правий щиглик вибирає даний колір у якості фонового.

Якщо потрібний колір у палітрі відсутній, варто двічі клацнути на будь-якому кольорі чи палітри дати команду Параметри Змінити палітру. По цій команді відкривається діалогове вікно Зміна палітри, що дозволяє сформувати довільний колір.

Іноді потрібно використовувати один з тих квітів, що вже маються в малюнку, а точно визначити відповідний колір палітри важко. У цьому випадку застосовують інструмент Вибір квітів. Вибравши цей інструмент, клацніть у визначеній крапці малюнка, і її колір автоматично буде обраний як колір переднього плану. Щиглик правою кнопкою встановлює колір крапки зображення в якості фонового.

Робота з об'єктами

Вибір фрагмента зображення

Для копіювання фрагмента малюнка цей фрагмент треба спочатку виділити. Для цього використовують інструменти Виділення і Виділення довільної області.

1. Інструмент Виділення дозволяє методом протягання виділити як об'єкт прямокутний фрагмент малюнка.

2. Інструмент Виділення довільної області дозволяє виділити фрагмент довільної форми. Границю області малюють так само, як при вільному малюванні.

3. Після того як фрагмент малюнка обраний, його можна чи скопіювати перемістити, як незалежний об'єкт. Це виконують методом перетаскування. Звичайно при перетаскуванні відбувається переміщення об'єкта. Якщо утримувати натиснутої клавішу CTRL, то відбувається копіювання об'єкта.

Спробуйте перетягнути виділений об'єкт при натиснутій клавіші SHIFT. У цьому режимі фрагмент, що перетаскується, залишає за собою "слід", що дозволяє створювати орнаменти, бордюри й інші цікаві ефекти.

4. У вікні під панеллю інструментів можна вибрати режим сполучення об'єктів. Режим сполучення визначає поводження фонового кольору об'єкта. В одному випадку фоновий колір зберігається, а в іншому випадку розглядається як "прозорий". При конструюванні малюнка з декількох об'єктів переважніше вибрати другий варіант.

Монтаж малюнка з об'єктів

Щоб створити закінчений малюнок методом монтажу, зручно відкрити відразу два вікна програми Paint. В одному вікні створюється підсумковий малюнок, а інше використовують для підготовки об'єктів, що накладаються один на одного.

Намалювавши потрібний об'єкт в одному вікні і виділивши його, дайте команду Виправлення чи Копіювати натисніть клавіші CTRL + C. Обраний об'єкт міститься в буфер обміну. Переключитеся в інше вікно і дайте команду Виправлення Уставити CTRL + V. При вставці в інший малюнок об'єкт залишається виділеним, і його можна перетягнути в потрібне місце.

Інструменти малювання

Эллипс – малювання овалів. Модифікатори дозволяють малювати лише контур овалу, овал із контуром і заповненням, овал без контуру. Контур малюватиметься основним кольором, заповнення – фоновим. Для малювання правильного кола потрібно утримувати клавішу Shift.

Скругленный прямоугольник – малювання прямокутника із округленими кутами. Модифікатори аналогічні модифікаторам овалу.

Прямоугольник – малювання прямокутника. Для малювання квадрата потрібно утримувати клавішу Shift.

Многоугольник – малювання замкнутого багатокутника. Спочатку проводиться перша лінія, потім достатньо натиснути в іншій точці, ребро домальовується автоматично. Для замкнення багатокутника потрібно кінцеву точку поставити на початковій.

Линия – малювання прямої лінії основним кольором. Модифікатори дозволяють вибрати товщину лінії. При утримуванні клавіші Shift малюватимуться вертикальні, горизонтальні або лінії під кутом 450.

Кривая – малювання викривленої лінії. Спочатку малюється пряма лінія, потім потрібно натиснути в любій точці на робочому полі. Якщо клавішу мишки не відпускати, викривлення можна регулювати. Інструмент дозволяє викривити лінію лише у двох точках. Модифікатори дозволяють вибрати потрібну товщину.

Распылитель – імітація малювання струменем аерозолю. Модифікатори надають можливість вибору різної площі струменя.

Надпись – створення текстових надписів. Після вибору інструменту достатньо натиснути на робочому полі або розтягнути рамку фіксованої ширини. В місці блимання курсору буде введено текст. Для змінювання шрифту, його розміру, стилю і напрямку призначена панель Шрифти.

Якщо панель автоматично не з’являється на робочому полі, її можна викликати через командне меню Вид Панель атрибутов текста при активному текстовому полі. Зміни відбуваються над всім текстом в текстовій ділянці. Модифікатори дозволяють зробити колір текстового поля прозорим або фоновим.

Карандаш – малювання довільної тонкої лінії основним кольором. Оскільки інструмент не має модифікаторів, товщину лінії змінювати не можна.

Кисть – малювання довільної лінії. Модифікатори надають можливість вибору пензля різної конфігурації і товщини.

Выбор цветов – дозволяє вибрати основний колір. Наведіть інструментом на любий колір на робочому полі. Після натиску на ліву клавішу мишки, основним кольором стане вибраний колір, а поточним інструментом стане попередньо вибраний інструмент.

Масштаб – збільшення/зменшення масштабу відображення малюнка. Модифікатори дозволяють вибрати 2-, 6-, 8- кратне збільшення або повернення до 100% масштабу.

Ластик – імітація затирання малюнку фоновим кольором.

Заливка – заповнення замкненого контуру основним кольором.

Інструменти виокремлення

Выделение – виокремлення прямокутної ділянки для подальшого застосування переміщення, копіювання, знищення, ефекти. Для виокремлення потрібно розтягнути рамку над фрагментом малюнка. Вибрана ділянка оточується синьою пунктирною лінією з 8 маркерами, курсор змінює свій вигляд на 4-х скеровану стрілку, яка дозволяє пересування ділянки. Наведіть стрілку всередину ділянки і потягніть її вбік. Фрагмент пересувається, на його місці залишається ділянка фонового кольору. Якщо при пересуванні утримувати клавішу Ctrl, фрагмент лишається на місці, а його копія пересувається. Якщо курсор підвести на маркер, він змінюється на 2-х скеровану стрілку, що дозволяє змінити розміри ділянки по вертикалі, горизонталі та діагоналі. Модифікатори дозволяють зробити фоновий колір вибраної ділянки, що пересувається, прозорим або не прозорим.

Выделение произвольной области – аналогічний до попереднього інструменту, але ділянка може бути вибрана довільною лінією.

Інструменти малювання

Эллипс – малювання овалів. Модифікатори дозволяють малювати лише контур овалу, овал із контуром і заповненням, овал без контуру. Контур малюватиметься основним кольором, заповнення – фоновим. Для малювання правильного кола потрібно утримувати клавішу Shift.

Скругленный прямоугольник – малювання прямокутника із округленими кутами. Модифікатори аналогічні модифікаторам овалу.

Прямоугольник – малювання прямокутника. Для малювання квадрата потрібно утримувати клавішу Shift.

Многоугольник – малювання замкнутого багатокутника. Спочатку проводиться перша лінія, потім достатньо натиснути в іншій точці, ребро домальовується автоматично. Для замкнення багатокутника потрібно кінцеву точку поставити на початковій.

Линия – малювання прямої лінії основним кольором. Модифікатори дозволяють вибрати товщину лінії. При утримуванні клавіші Shift малюватимуться вертикальні, горизонтальні або лінії під кутом 450.

Кривая – малювання викривленої лінії. Спочатку малюється пряма лінія, потім потрібно натиснути в любій точці на робочому полі. Якщо клавішу мишки не відпускати, викривлення можна регулювати. Інструмент дозволяє викривити лінію лише у двох точках. Модифікатори дозволяють вибрати потрібну товщину.

Распылитель – імітація малювання струменем аерозолю. Модифікатори надають можливість вибору різної площі струменя.

Надпись – створення текстових надписів. Після вибору інструменту достатньо натиснути на робочому полі або розтягнути рамку фіксованої ширини. В місці блимання курсору буде введено текст. Для змінювання шрифту, його розміру, стилю і напрямку призначена панель Шрифти.

Якщо панель автоматично не з’являється на робочому полі, її можна викликати через командне меню Вид Панель атрибутов текста при активному текстовому полі. Зміни відбуваються над всім текстом в текстовій ділянці. Модифікатори дозволяють зробити колір текстового поля прозорим або фоновим.

Карандаш – малювання довільної тонкої лінії основним кольором. Оскільки інструмент не має модифікаторів, товщину лінії змінювати не можна.

Кисть – малювання довільної лінії. Модифікатори надають можливість вибору пензля різної конфігурації і товщини.

Выбор цветов – дозволяє вибрати основний колір. Наведіть інструментом на любий колір на робочому полі. Після натиску на ліву клавішу мишки, основним кольором стане вибраний колір, а поточним інструментом стане попередньо вибраний інструмент.

Масштаб – збільшення/зменшення масштабу відображення малюнка. Модифікатори дозволяють вибрати 2-, 6-, 8- кратне збільшення або повернення до 100% масштабу.

Ластик – імітація затирання малюнку фоновим кольором.

Заливка – заповнення замкненого контуру основним кольором.

Інструменти виокремлення

Выделение – виокремлення прямокутної ділянки для подальшого застосування переміщення, копіювання, знищення, ефекти. Для виокремлення потрібно розтягнути рамку над фрагментом малюнка. Вибрана ділянка оточується синьою пунктирною лінією з 8 маркерами, курсор змінює свій вигляд на 4-х скеровану стрілку, яка дозволяє пересування ділянки. Наведіть стрілку всередину ділянки і потягніть її вбік. Фрагмент пересувається, на його місці залишається ділянка фонового кольору. Якщо при пересуванні утримувати клавішу Ctrl, фрагмент лишається на місці, а його копія пересувається. Якщо курсор підвести на маркер, він змінюється на 2-х скеровану стрілку, що дозволяє змінити розміри ділянки по вертикалі, горизонталі та діагоналі. Модифікатори дозволяють зробити фоновий колір вибраної ділянки, що пересувається, прозорим або не прозорим.

Выделение произвольной области – аналогічний до попереднього інструменту, але ділянка може бути вибрана довільною лінією.